Насыяга арыз
Чакыруу
Техникалык колдоо
Суроолор жана жооптор
Авто для своих
Насыяга унаа алыш учун

"Оздуктор учун Авто" жеке зайымдар менен камсыздалган транспорт каражаты куроо турундо продукуту болуп саналат.

Нужная сумма 290 000 ₽

Срок займа 15 мес

Дайындарынызды иштетууго макулдугунуз

Насыянын суммасы 80 000 ден 500 000 рубльга чейин мумкунчулуктору бар

Насыянын мөөнөтү 6 айдан 24 айга чейин

Биринчи төлөмдүн датасы карыз алуучу менен макулдашуу боюнча берилген күндөн тартып 30 күндөн эрте эмес жана 40 күндөн кечиктирилбестен белгиленет

Насыя боюнча пайыздык чен күнүнө 0,2 (нөл ондон эки) пайызды түзөт

Төлөмдөрдүн мезгилдүүлүгү: ай сайын төлөмдөрдүн графигинде көрсөтүлгөн даталарда

Карыз алуучуга карата талаптар жана "Оздуктор үчүн Авто" продуктуну алуу жол-жобосу жөнүндө көбүрөөк маалыматты сиз жашаган шаарда АзияКредит филиалдардын кенселеринен текшерсеңиз болот.